O autorze
Nazywam się Kinga Gajewska. Urodziłam się 22 lipca 1990 roku w Błoniu na Mazowszu. Jestem doktorantką na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, gdzie w 2014 roku z wyróżnieniem obroniłam pracę magisterską z zakresu nauk politycznych. Równolegle studiuję prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2011-2012 byłam stypendystką berlińskiej uczelni Freie Universität w ramach kierunku Politikwissenschaft. Jestem także absolwentką XXIII Szkoły Liderów Politycznych.

Sport to moja pasja. Od lat jeżdżę w motocrossie. W sezonie 2013 zdobyłam tytuł II Wice-Mistrzyni Polski, a na rok 2014 zostałam powołana do Kadry Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywnie działam na rzecz kobiet w sporcie motocyklowym jako członek Komisji ds. Kobiet w Polskim Związku Motorowym.

Obok sportu dużo czasu poświęcam działalności społecznej. Od lat angażuję się w promowanie aktywności obywatelskiej. Działam na rzecz seniorów oraz integracji międzypokoleniowej. Od 2012 roku współpracowałam z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, gdzie dla seniorów prowadziłam wykłady, zajęcia sportowe Nordic Walking oraz uczyłam języka niemieckiego. Jako mieszkanka Błonia byłam organizatorem Balów Charytatywnych, Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz festiwalów tanecznych dla osób niepełnosprawnych.

Z polityką jestem związana od kilku lat. Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej od 2008 roku. Przez dwie kadencje byłam Przewodniczącą Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" w Warszawie i na Mazowszu. W sztabie wyborczym kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zajmowałam się kampanią międzynarodową. Koordynowałam akcje: "Stop Janosikowe" i "Głosuj bez Meldunku" z ramienia S "MD". W 2012 roku zajmowałam się deregulacją w ramach stażu w Ministerstwie Sprawiedliwości w departamencie Strategii i Deregulacji, a w 2014 r. zajmowałam się polityką wschodnią w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku. W tym samym roku kandydowałam z list Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego zdobywając ponad 6-tysięczne poparcie. W latach 2014-2015 byłam radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dzięki Państwa zaufaniu okazanym w wyborach parlamentarnych w 2015 roku został mi powierzony mandat posła na Sejm RP VIII kadencji z okręgu podwarszawskiego.

W Sejmie pracuję w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W ramach współpracy międzynarodowej Sejmu należę do parlamentarnych grup: polsko-francuskiej, polsko-węgierskiej oraz polsko-niemieckiej. Chciałabym, żeby wykonywana przez mnie praca przyniosła efekty w postaci rozwoju cywilizacyjnego Polski – stawiam na edukację, poprawę sytuacji młodych ludzi, aktywizację zawodową, promowanie sportu oraz integrację międzypokoleniową.

PiS rujnuje Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych

Sławomir Piechota - Poseł na Sejm RP, od lat walczy o prawa osób niepełnosprawnych, opracował między innymi  program obywatelskiej polityki społecznej.
Sławomir Piechota - Poseł na Sejm RP, od lat walczy o prawa osób niepełnosprawnych, opracował między innymi program obywatelskiej polityki społecznej.
Autorem poniższej publikacji jest Sławomir Piechota, mój parlamentarny kolega, który obnażył hipokryzję PiS w podejściu do osób niepełnosprawnych.

Rząd PiS nie realizuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21-X-2014 r. o zrównaniu świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych z wysokością świadczeń dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. I to mimo, iż rząd PO-PSL na koniec kadencji w roku 2015 przygotował projekt ustawy i zarezerwował na ten cel środki w budżecie na rok 2016. A przecież tego wyroku domagali się wówczas posłowie PiS! Uprawnieni do tych świadczeń zaczynają dochodzić swych praw na drodze sądowej – skutecznie!

Niszcząc na przełomie lat 2015-2016 służbę cywilną – zlikwidowano wprowadzone w czasach rządu PO-PSL preferencje do zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. I dotychczas nie podjęto jakichkolwiek działań, aby je przywrócić albo wprowadzić inne rozwiązania o podobnym oddziaływaniu… A do tego na początku roku 2017 premier Szydło i minister Rafalska deklarowały zatrudnienie do końca roku w administracji publicznej 5000 osób niepełnosprawnych!?
Gdzie te nowe miejsca, gdzie nowozatrudnieni?!

Zmiany w edukacji w sposób bezpośredni zagroziły edukacji włączającej dzieci z niepełnosprawnością, gwarantowanej ratyfikowaną przez Polskę w roku 2012 Konwencją ONZ z 2006 roku o prawach osób niepełnosprawnych. Od początku rządów PiS pojawiają się różne zatrważające informacje o pomysłach, ograniczających dostęp dzieci niepełnosprawnych do edukacji, czy wręcz je z tej edukacji wykluczających. Mimo kolejnych zapewnień minister Anny Zalewskiej i wiceminister Machałek wiele wskazuje na to, iż m.in. definitywnie kończy się możliwość nauczania indywidualnego dzieci niepełnosprawnych na terenie szkoły.
Nadal z Programu 500+ wykluczone są dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim pomiędzy 16 a 18 rokiem życia!Wystąpienie sejmowe Sławomira Piechoty

PFRON w 2016 za prezesa Kwiatkowskiego przeprowadził konkurs na nowe logo. Nowym logo został symboliczny kwiatek…
Członkowie rządu PiS wielokrotnie parkowali swymi służbowymi limuzynami (wicepremier Jarosław Gowin, min. Anna Zalewska, min. Antoni Macierewicz) na miejscach parkingowych zastrzeżonych prawnie dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Symboliczne i jednoznaczne zarazem!

Najdobitniejszą ilustracją stanowiska PiS wobec osób niepełnosprawnych – ostatnie zmiany w prawie wyborczym, w wyniku których w Sejmie przegłosowano likwidację głosowania korespondencyjnego („bo niepełnosprawni mogą głosami handlować lub w inny sposób uczestniczyć w oszustwach wyborczych…”), a następnie – pod wpływem fali społecznego oburzenia – poprawką senacką fragmentarycznie je przywrócono. Co o tyle konsekwentne i zrozumiałe, iż w roku 2011 posłowie PiS zaskarżyli do TK wprowadzenie do ordynacji wyborczej możliwości głosowania przez osoby niepełnosprawne poprzez pełnomocnika lub korespondencyjnie.
I dlatego w imieniu PO złożyłem wniosek o odrzucenie informacji o działaniach rządu dla realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych w latach 2015-2016.

Sławomir Piechota
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...