Minister Zalewska chce zamknąć dzieci z niepełnosprawnością w domach!

Integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami jest bardzo ważna!
Integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami jest bardzo ważna!
Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zlikwidować możliwość organizowania nauczania indywidualnego dzieci w szkołach, co głównie uderzy w dzieci niepełnosprawne. Zmiana dla wielu uczniów oznacza odcięcie od rówieśników i zamknięcie w domach.

Do mojego biura poselskiego zaczęły spływać liczne wiadomości od zrozpaczonych rodziców. Oto jedna z nich:

"Jestem matką dziecka niepełnosprawnego, mającego nauczanie indywidualne w szkole. Córka ma autyzm, ale bardzo dobrze radzi sobie w środowisku rówieśniczym. To jej pomaga. Nie jestem w stanie dowozić jej do szkoły integracyjnej oddalonej 50 km od naszego miejsca zamieszkania. Będąc na indywidualnym nauczaniu w domu, córka będzie całkowicie odcięta od społeczeństwa."

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. „w projektowanych regulacjach zaproponowano rezygnację z możliwości organizowania odpowiednio indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania na terenie przedszkola lub szkoły.

Jest to równoznaczne z tym, że Ministerstwo chce zrezygnować z nauczania indywidualnego w szkole, z którego bardzo często korzystają dzieci z niepełnosprawnościami – uczeń będzie mógł z niego korzystać wyłącznie w domu.

Indywidualne nauczanie w przedszkolu i szkole pozwala dzieciom z niepełnosprawnościami pozostawać w kontakcie z rówieśnikami poprzez różne formy aktywności grupowej, uczestnictwo w życiu szkoły i zajęciach zainteresowań, co znacząco wpływa na ich rozwój.

Sytuacja wielu dzieci po wejściu w życie rozporządzenia, które dotychczas mogły być nauczane na terenie szkoły, drastycznie się zmieni. Zostaną pozbawione kontaktów rówieśniczych i wykluczone z życia szkoły, które to dla nich, ich samopoczucia i rozwoju są bardzo ważne. Czymś naturalnym jest potrzeba bycia w grupie, wspólnej zabawy, wspólnej aktywności.

Obecny system w ocenie rodziców i pedagogów sprawdza się i działa. Natomiast zamknięcie w domach dzieci objętych nauczaniem indywidualnym w ich ocenie jest nieludzkie.

Apelujemy do pani minister o rozwagę i rozmowę!
Trwa ładowanie komentarzy...