O autorze
Nazywam się Kinga Gajewska. Urodziłam się 22 lipca 1990 roku w Błoniu na Mazowszu. Jestem doktorantką na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, gdzie w 2014 roku z wyróżnieniem obroniłam pracę magisterską z zakresu nauk politycznych. Równolegle studiuję prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2011-2012 byłam stypendystką berlińskiej uczelni Freie Universität w ramach kierunku Politikwissenschaft. Jestem także absolwentką XXIII Szkoły Liderów Politycznych.

Sport to moja pasja. Od lat jeżdżę w motocrossie. W sezonie 2013 zdobyłam tytuł II Wice-Mistrzyni Polski, a na rok 2014 zostałam powołana do Kadry Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywnie działam na rzecz kobiet w sporcie motocyklowym jako członek Komisji ds. Kobiet w Polskim Związku Motorowym.

Obok sportu dużo czasu poświęcam działalności społecznej. Od lat angażuję się w promowanie aktywności obywatelskiej. Działam na rzecz seniorów oraz integracji międzypokoleniowej. Od 2012 roku współpracowałam z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, gdzie dla seniorów prowadziłam wykłady, zajęcia sportowe Nordic Walking oraz uczyłam języka niemieckiego. Jako mieszkanka Błonia byłam organizatorem Balów Charytatywnych, Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz festiwalów tanecznych dla osób niepełnosprawnych.

Z polityką jestem związana od kilku lat. Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej od 2008 roku. Przez dwie kadencje byłam Przewodniczącą Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" w Warszawie i na Mazowszu. W sztabie wyborczym kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zajmowałam się kampanią międzynarodową. Koordynowałam akcje: "Stop Janosikowe" i "Głosuj bez Meldunku" z ramienia S "MD". W 2012 roku zajmowałam się deregulacją w ramach stażu w Ministerstwie Sprawiedliwości w departamencie Strategii i Deregulacji, a w 2014 r. zajmowałam się polityką wschodnią w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku. W tym samym roku kandydowałam z list Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego zdobywając ponad 6-tysięczne poparcie. W latach 2014-2015 byłam radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dzięki Państwa zaufaniu okazanym w wyborach parlamentarnych w 2015 roku został mi powierzony mandat posła na Sejm RP VIII kadencji z okręgu podwarszawskiego.

W Sejmie pracuję w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W ramach współpracy międzynarodowej Sejmu należę do parlamentarnych grup: polsko-francuskiej, polsko-węgierskiej oraz polsko-niemieckiej. Chciałabym, żeby wykonywana przez mnie praca przyniosła efekty w postaci rozwoju cywilizacyjnego Polski – stawiam na edukację, poprawę sytuacji młodych ludzi, aktywizację zawodową, promowanie sportu oraz integrację międzypokoleniową.

8 lat ruiny w edukacji?

Po kolejnej Komisji Edukacji i debacie na temat reformy, stwierdziłam że istnieje duża potrzeba przypomnienia, co znaczy 8 lat Platformy Obywatelskiej dla szkoły. Na każde pytanie posłów PO, Ministerstwo i posłowie PiS odpowiadają: "Wy zniszczyliście szkołę przez 8 lat.". Zobaczmy więc jak wyglądała ta ruina:) Zacznijmy od najmłodszych.

Liczba żłobków i innych instytucji opieki
Z 373 w 2007 roku wzrosła do 1789 żłobków, 448 klubów dziecięcych oraz 525 dziennych opiekunów (stan na kwiecień 2015 roku).

Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej
W 2007 roku w całym kraju były 16 902 placówki wychowania przedszkolnego (wszystkich rodzajów). Na koniec 2014 roku działało ich już 21 661. Największa zmiana jakościowa nastąpiła na obszarach wiejskich: dzięki nowym placówkom wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku od trzech do pięciu lat wzrósł tam z 23,1 procent (2007 rok) do 69,7 procent (2014 rok).

Przedszkola za złotówkę
Od 2013 roku budżet państwa zwiększył dotację celową dla samorządów, tak by zagwarantować, że wszystkie zajęcia prowadzone w przedszkolach publicznych, wykraczające poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, kosztują nie więcej niż złotówkę. W 2013 roku wydano na ten cel około 0,5 miliarda złotych, w 2014 roku – 1,57 miliarda złotych, a na 2015 rok w budżecie zaplanowano kwotę 1,62 miliarda złotych. Rozwój edukacji przedszkolnej był dofinansowany także z funduszy europejskich. Z poprzednich Wieloletnich Ram Finansowych UE (2007–2013) Polska wydała na ten cel ponad 416 milionów euro (około 1,6 miliarda złotych).

Edukacja dla wszystkich
Od 2008 roku rząd wspiera koncepcję edukacji włączającej, pozwalającej uczniom niepełnosprawnym uczyć się razem ze swoimi rówieśnikami. Od 2008 roku liczba niepełnosprawnych dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli zwiększyła się z 8236 do 13 787 w 2014 roku. W tym samym okresie także dwukrotnie zwiększyła się liczba dzieci niepełnosprawnych objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (z 14 346 w 2008 roku do 29 450 w 2014 roku).

Bezpłatny podręcznik
W roku szkolnym 2014/2015 bezpłatny podręcznik dostało 516 032 uczniów. W roku szkolnym 2015/2016 z bezpłatnego podręcznika skorzysta już 1 825 523 uczniów. Oznacza to, że ich rodzice nie będą musieli wydawać średnio około 250 złotych na podręcznik wydawany komercyjnie (szacunkowa cena tak zwanego boksa – podręcznik + ćwiczenia – dla uczniów klasy drugiej).


Lepsza jakość edukacji 
W 2009 roku rozpoczęła się reforma programowa w szkołach podstawowych, gimnazjach, a w 2012 roku w liceach. Jej głównym celem było podwyższenie poziomu nauczania. Rezultaty zmian są najlepiej widoczne w wynikach międzynarodowego badania PISA (przeprowadzanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Badanie PISA pokazało, że polscy uczniowie uzyskali największą poprawę wyników w zakresie kluczowych kompetencji spośród wszystkich krajów europejskich. W obszarze umiejętności matematycznych, przyrodniczych oraz w czytaniu ze zrozumieniem polscy piętnastolatkowie znaleźli się w grupie najlepszych w Unii Europejskiej, razem z uczniami z Holandii, Estonii i Finlandii. Szczególnie ważną konkluzją badania PISA jest znaczący spadek liczby uczniów najsłabszych (na przykład w zakresie umiejętności przyrodniczych spadek z 17 procent w 2006 roku do zaledwie 9 procent w 2012 roku). 

Nauka języków 
Jeszcze w roku szkolnym 2006/2007 obowiązkowa nauka języka obcego w szkołach publicznych zaczynała się dopiero w czwartej klasie. Od roku szkolnego 2008/2009 został wprowadzony obowiązek nauki języka od pierwszej klasy, tak jak w najlepszych europejskich systemach oświaty. W roku szkolnym 2009/2010 został wprowadzony obowiązek nauki dwóch języków w gimnazjum; liczba godzin przeznaczonych na nauczanie języków w gimnazjum zwiększyła się o pięć.

Muzyka i plastyka wróciły do szkół 
Od początku roku szkolnego 2009/2010 wszyscy uczniowie publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących ponownie uczą się muzyki i plastyki. Dodatkowo tworzone są nowe szkoły artystyczne: od 2008 roku powstało 56 nowych szkół muzycznych i 9 plastycznych.

Organizacja ogólnopolskich olimpiad dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów 

Szkolne olimpiady to dobry sposób na wyławianie talentów. W roku szkolnym 2011/2012 w pilotażowych olimpiadach dla uczniów gimnazjów wzięło udział 26 434 uczniów. W roku szkolnym 2012/2013 było ich 25 022, a w roku szkolnym 2013/2014 – już 32 756.

Trzykrotny wzrost wydatków na szkoły rolnicze 
W 2007 roku wydatki budżetu państwa na szkoły rolniczne wyniosły 63 miliony złotych. W 2014 roku kwota ta wzrosła do 197 milionów złotych

Podwyżki płac nauczycieli 
Nauczyciele są grupą zawodową, której zarobki sukcesywnie rosły w latach 2007–2014, w czasie gdy płace w wielu innych sektorach państwa i gospodarki były zamrożone. W 2007 roku polscy nauczyciele zarabiali średnio 2803 złote. We wrześniu 2012 roku średnia płaca nauczycieli wzrosła do 4322 złotych, co oznacza, że około 600 tysięcy nauczycieli w całej Polsce otrzymało po 1500 złotych podwyżki. 

Wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
W latach 2007–2015 aż 35 tysięcy nauczycieli edukacji szkolnej oraz 17 tysięcy nauczycieli kształcenia zawodowego skorzystało ze szkoleń, praktyk i innego rodzaju wsparcia rozwoju zawodowego, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Trwa ładowanie komentarzy...